domek letniskowy zgłoszenie czy pozwolenie

Domek letniskowy — zgłoszenie czy pozwolenie?

Ogrody małe i duże

Budowa sezonowego lokum wiąże się nie tylko ze znalezieniem odpowiedniej ekipy, zaplanowaniem rozmieszczenia pomieszczeń czy samym montażem konstrukcji, lecz także z dopełnieniem wymaganych formalności. Jakie dokumenty trzeba zgromadzić, planując postawienie domku letniskowego? Pozwolenie czy zgłoszenie — o czym należy pamiętać przed rozpoczęciem montażu?

reklama

Domek letniskowy na zgłoszenie czy pozwolenie — jakich formalności trzeba dopełnić przed rozpoczęciem budowy?

Domki letniskowe cieszą się obecnie znaczną popularnością. Ich budowa nie zajmuje wiele czasu, a przy tym, nie generuje bardzo dużych kosztów. Pozwala to na szybkie uzyskanie wymarzonego lokum do odpoczynku wiosną oraz latem, gdy wiele osób chce wyjechać z miasta i zrelaksować się na łonie natury. Jednak tak jak zostało już wspomniane, zanim rozpocznie się stawianie konstrukcji na danej działce, należy zadbać o prawidłowe i terminowe wypełnienie oraz dostarczenie dokumentów do odpowiednich organów.

Kiedy potrzebne jest zgłoszenie albo pozwolenie na domek letniskowy? Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, stawiając lokum, w zależności od jego rozmiarów oraz kilku innych czynników, trzeba dokonać zgłoszenia jego budowy albo wykonać określone działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na montaż danej konstrukcji. Warto przy tym zaznaczyć, że uproszczone procedury weszły w życie dopiero 28 czerwca 2015 roku. Wcześniej uproszczona procedura dotyczyła domków o mniejszej powierzchni zabudowy, maksymalnie 25 metrów kwadratowych.

Trzeba także podkreślić, że w przepisach nie używa się określenia „domek letniskowy”. Zamiast tego lokum sezonowe nazywane jest „budynkiem rekreacji indywidualnej”. Przed rozpoczęciem budowy warto dokładnie przestudiować obowiązujące przepisy, ponieważ niedostarczenie odpowiednich dokumentów w określonym czasie lub udanie się do niewłaściwej instytucji oraz niepoprawna ocena, czy buduje się domek letniskowy na zgłoszenie, czy pozwolenie, może znacznie opóźnić budowę.

Kiedy domek letniskowy na zgłoszenie, a kiedy na pozwolenie?

To kiedy potrzebne jest zgłoszenie albo pozwolenie na domek letniskowy zależy przede wszystkim od jego wielkości. Z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę danego lokum zwolnione są osoby planujące postawienie konstrukcji, której powierzchnia użytkowa nie przekracza 35 m². Większe domki, wymagają już przeprowadzenia bardziej skomplikowanych czynności związanych z załatwieniem formalności.

Nie wiesz, kiedy domek letniskowy na zgłoszenie, a kiedy na pozwolenie będzie lepszym wyborem? Trzeba zaznaczyć, że mniejsze konstrukcje również mogą być ładne, a przy tym komfortowe. Wystarczy zadbać o odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń oraz elementów wyposażenia wnętrz, aby każdy z domowników mógł poczuć się komfortowo.

Przemyślana konstrukcja bez problemu powinna zmieścić cztery osoby tak, żeby każda z nich mogła komfortowo wypocząć. Oprócz tego domek letniskowy, który ma być postawiony bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, powinien być parterowy. Wyjątkiem są konstrukcje z antresolą albo poddaszem nieużytkowym, czyli strychem.

Chcąc jedynie zgłosić budowę domku letniskowego, trzeba również pamiętać o tym, że musi być on wolnostojący. Co więcej, lokum powinno stanowić jedyną konstrukcję na każde 500 m² terenu danej działki. Trzeba także zaznaczyć, że w razie wątpliwości co do wykorzystywanych w prawie określeń dotyczących budynków rekreacji indywidualnej, najlepiej posiłkować się orzeczeniami sądów administracyjnych.

Chcąc postawić domek letniskowy bez ubiegania się o pozwolenie na budowę, należy wybrać konstrukcję:

  • wolnostojącą,
  • parterową (wyjątkiem są domki letniskowe z poddaszem nieużytkowym lub antresolą),
  • której powierzchnia użytkowa nie przekracza 35 m²,
  • będącą jedyną konstrukcją na każde 500 m² działki.

Jakie dokumenty są potrzebne do zgłoszenia budowy domku letniskowego?

Większość domków letniskowych to konstrukcje wymagające jedynie zgłoszenia ich budowy w odpowiednim organie administracji architektoniczno-budowlanej. Najczęściej jest to starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu. Odpowiedni formularz, który trzeba wypełnić, znajdziesz na stronie internetowej urzędu lub w samym starostwie powiatowym. Uzupełniając dokument, trzeba pamiętać, że konieczne jest podanie takich informacji jak:

  • zakres oraz sposób wykonania prac budowlanych,
  • miejsce postawienia domku letniskowego,
  • termin rozpoczęcia budowy, który nie może być wcześniejszy niż 21 dni od daty złożenia do urzędu niezbędnych dokumentów i nie późniejszy niż 3 lata od tego dnia.

Oprócz tego wśród dokumentów przyniesionych do starostwa powinny być:

  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • mapa ewidencyjna, która jest dostępna w starostwie,
  • ewentualnie: szkice lub rysunki przedstawiające dany domek letniskowy. Te najlepiej powinien dostarczyć wykonawca budynku

Dokonując tylko zgłoszenia budowy domku letniskowego, do wymaganych dokumentów nie trzeba dołączać projektu budowlanego wykonanego przez uprawnionego do tego architekta, co stanowi znaczne ułatwienie dopełnienia formalności.

W razie wątpliwości dotyczących uzupełnienia obowiązkowego formularza warto skontaktować się z odpowiednim urzędnikiem, który może udzielić odpowiedzi na nurtujące pytania i ewentualnie pomóc w prawidłowym wypełnieniu wniosku. Dobrze również pamiętać o tym, że dokumenty należy własnoręcznie podpisać.

Ile trwa proces zgłoszenia budowy domku letniskowego?

Czynność, która leży po stronie osoby budującej domek letniskowy związana ze zgłoszeniem tego faktu do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu to dostarczenie odpowiednich dokumentów. Jeżeli minie od tego momentu  21 dni, a nikt nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć budowę. W tym przypadku bowiem nie trzeba czekać na uzyskanie pisemnej zgody.

Trzeba przy tym zaznaczyć, że jeśli dana osoba nie dostarczy wszystkich wymaganych dokumentów lub popełni w nich błąd, urząd może wezwać do dokonania ewentualnych poprawek albo doniesienia istotnych dokumentów w określonym terminie, którego należy się trzymać. Załatwienie formalności w krótszym czasie pozwala na szybkie rozpoczęcie budowy domku letniskowego i spełnienie swoich marzeń o posiadaniu sezonowego lokum.

Artykuł powstał we współpracy z firmą Drewnolandia - producentem domków letniskowych i konstrukcji z drewna.

FAQ:

1. Kiedy potrzebne jest zgłoszenie albo pozwolenie na domek letniskowy?

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym stawiając jakikolwiek domek letniskowy, konieczne jest zgłoszenie budowy lub, w zależności od jego rozmiarów, pozwolenie na jej wykonanie.

2. Gdzie znaleźć formularz potrzebny do zgłoszenia budowy domku letniskowego?

Formularz, który należy dostarczyć do odpowiedniego organu administracyjnego, można znaleźć na stronie internetowej starostwa powiatowego lub w urzędzie.

3. Kiedy trzeba zgłosić budowę domku letniskowego?

Budowę domku letniskowego trzeba zgłosić co najmniej na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem prac na określonym terenie.

Materiał Partnera