Polityka prywatności

Uncategorised

Drogi Czytelniku,

Ze względu na zmiany w przepisach europejskich o ochronie danych osobowych prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją polityki prywatności, w której znajdziesz informacje o tym, co się dzieje z Twoimi danymi osobowymi, w jaki sposób są chronione oraz o prawach osób, których dane osobowe są przetwarzane.

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Te-Jot Teresa Jaskierny-Kowalkowska Sp. K. z siedzibą w Warszawie, ul. Pilicka 40, Warszawa 02-613. Z Inspektorem Ochrony Danych, Maciejem Chodorowskim, można się skontaktować się pod adresem e-mail: iod@tejot.com.pl

2. Wszystkie powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane te pobierane są podczas korzystania z naszej strony lub zapisywania się na newsletter.

3. Przetwarzamy dane osobowe w celu: 

  • monitorowania aktywności na stronie, jak wyszukiwanie słów kluczowych, artykułów, ofert, promocji, a także monitowania ruchu na stronie za pomocą narzędzi analitycznych, 
  • wysyłki newslettera – w przypadku wyrażenia na to zgody i zapisania się na newsletter – nie dłużej niż do wycofania zgody,
  • prowadzenia działań promocyjnych i marketingowych Partnerów, jak i działań marketingu bezpośredniego Wydawnictwa Te-Jot - w przypadku wyrażenia na to zgody i nie dłużej niż do jej wycofania,
  • obsługi związanych z obsługą pytań, próśb i żądań, 
  • prowadzenia analiz statystycznych,
  • zapewnienia obsługi prenumeraty, w szczególności dostarczenia zamówionych egzemplarzy czasopisma oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wypełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych przewidzianych właściwymi przepisami prawa. 

4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania, w szczególności realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych ze świadczeniem usług, rozpatrywaniem reklamacji oraz niezbędnych rozliczeń podatkowych i rachunkowych.

5. Administrator może udostępniać dane osobowe zaufanym Partnerom, którzy świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe i obsługi prenumeraty. Administrator zobowiązuje każdy podmiot, z którym współpracuje, do utrzymywania poziomu ochrony danych. Przetwarzane dane, będą przechowywane nie dłużej niż do  momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu. 

6. Jednocześnie zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących praw wynikających z RODO. Masz prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić realizację niektórych usług przez Administratora w tym  m.in. wysyłkę newslettera oraz obsługę prenumeraty. 

8. Pliki cookies, które w sposób automatyczny zbierają i przetwarzają informację na stronach Administratora są wykorzystywane do profilowania danych osobowych, w tym analizy lub prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez Administratora działalnością marketingową i wyświetlaniem treści oraz reklam dostosowanych do zainteresowań.