cesja na bank a ubezpieczenie domu

Cesja na bank a ubezpieczenie domu

Sztuka Życia

Cesja z umowy ubezpieczenia to dobrowolne przeniesienie praw do odszkodowania z polisy mieszkaniowej na bank, który udzielił nam kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości. Ustanowienie cesji praw z umowy ubezpieczenia domu jest wymagane przez instytucje finansowe, ponieważ stanowi zabezpieczenie udzielonego zobowiązania.

Ubezpieczenie domu z cesją na bank – na czym polega?

Cesja, w prawniczej terminologii nazywana również przelewem, stanowi umowę cywilnoprawną pomiędzy kredytobiorcą, czyli właścicielem nieruchomości (cedentem) a instytucją bankową (określaną mianem cesjonariusza). Cesja ubezpieczenia na bank jest natomiast dobrowolnym procesem odstąpienia oraz przeniesienia praw do odszkodowania na instytucję finansową, w której została przez nas zawarta umowa kredytu hipotecznego na ubezpieczoną nieruchomość.

Ubezpieczenie domu z cesją na bank ma na celu zminimalizowanie ewentualnych strat kredytodawcy – w momencie, gdy wystąpią szkody spowodowane losowymi zdarzeniami (takimi jak pożar, zalanie czy huragan), może on otrzymać odszkodowanie w wysokości proporcjonalnej do wartości zadłużenia. Co istotne, cesja chroni również kredytobiorcę, zabezpiecza przed sytuacją, w której zostanie on bez nieruchomości, a z kredytem hipotecznym do spłacenia.

Koszt ubezpieczenia domu z cesją jest zależny głównie od wartości nieruchomości, w praktyce jest to szacunkowa wartość nieruchomości. Zazwyczaj kwota ubezpieczenia jest podobna do wartości zobowiązania kredytowego.

Czy ubezpieczenie domu z cesją na rzecz banku jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie mieszkania co do zasady jest dobrowolne, jednak w przypadku ubezpieczenia nieruchomości, która została sfinansowana za pomocą kredytu hipotecznego, sytuacja wygląda nieco inaczej. Cesja praw z polisy mieszkaniowej jest dla banku gwarancją pokrycia kosztów kredytu na wypadek zdarzeń losowych, dlatego też jest wymagana przez instytucje finansowe. Odmawiając podpisania takiej polisy, możemy stracić szanse na uzyskanie wsparcia finansowego.

W przypadku ubezpieczenia mieszkania z przeniesieniem wierzytelności towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek przekazania ewentualnego odszkodowania bankowi. Nie musi jednak wypłacać instytucji finansowej całej kwoty. Jeżeli część kredytu została już spłacona, a mienie uległo zniszczeniu w całości, cesjonariusz otrzyma tylko część odszkodowania w wysokości pozostałej kwoty pożyczki, druga transza zostanie przelana na konto cedenta.

Co może obejmować ubezpieczenie domu z cesją na bank? Ważne informacje

Podstawowa wersja polisy dotyczy murów – jest to pojęcie umowne, pod którym kryją się ściany, fundamenty, poszycie dachowe. Zwykle w jej skład wchodzą też elementy stałe, czyli takie, których nie można wynieść z domu bez wcześniejszego ich wymontowania (np. drzwi, okna, glazura, terakota). Opcję dodatkową stanowi ubezpieczenie ruchomości domowych, takich jak sprzęt elektroniczny, sprzęt sportowy, meble poza zabudową czy przedmioty użytku osobistego.

Ubezpieczenie domu za pomocą PKO Banku Polskiego może obejmować nieruchomość, a także wyposażenie oraz ruchomości, które się w niej znajdują. Dostępne są trzy pakiety różniące się zakresem, dzięki czemu można w prosty sposób dopasować polisę do swoich potrzeb:

  1. Pakiet Standardowy – obejmuje ubezpieczenie od zdarzeń losowych (zakres standardowy) oraz assistance dla domu 24/7, czyli pomoc fachowców w razie awarii, a także pobyt w hotelu, gdy zajdzie taka potrzeba.

  2. Pakiet Super – obejmuje ubezpieczenia od zdarzeń losowych (zakres All Risk), assistance dla domu 24/7 oraz OC w życiu prywatnym. Za dodatkową składką można też ubezpieczyć: elementy szklane, przenośny sprzęt elektroniczny poza miejscem zamieszkania oraz skorzystać z OC Najemcy. Możesz również otrzymać wsparcie IT oraz pomoc przy awarii roweru.

  3. Pakiet Pro – obejmuje komponenty wymienione powyżej (w Pakiecie Super), a ponadto ubezpieczenia od kradzieży zwykłej (czyli sytuacji, gdy doszło do włamania, ale nie ma wyraźnych śladów użycia siły lub narzędzi w miejscu zdarzenia).

Aby kupić ubezpieczenie mieszkania i domu online PKO Dom, wystarczy wypełnić wniosek w serwisie iPKO, aplikacji IKO lub, jeśli nie jesteś klientem PKO Banku Polskiego, ubezpieczenie wykupisz online przez stronę banku. Również zgłoszenia szkody można dokonać, nie wychodząc z domu: poprzesz formularz znajdujący się na stronie internetowej, dzwoniąc na infolinię lub pisemnie.

Materiał Partnera