Konkurs CREATOR. Znamy już 5 laureatek wiosennej edycji

Sztuka Życia

Projekty Angeliki Karst, Anny Burkat, Justyny Żukowskiej, Katarzyny Michalik i Marleny Kotyś zostały wyróżnione jako najlepsze prace kończące wiosenne kursy projektowania wnętrz CREATOR, których patronem jest Magazyn Weranda.

Kursy to autorskie szkolenia skierowane do wszystkich, którzy chcą zdobyć zawód projektanta wnętrz lub poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na ten temat. Prowadzone są przez wykładowców akademickich oraz cenionych w Polsce architektów, projektantów wnętrz i designerów. Skłaniają do twórczej, kreatywnej pracy, w której każdy uczestnik ma możliwość bezpośredniego kontaktu ze specjalistami.

Szkolenie składa się z wykładów, warsztatów i prezentacji multimedialnych oraz spotkań z dobrym wzornictwem w najlepszych showroomach wnętrzarskich. Umożliwia  to uczestnikom zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną. Pozwala na kompleksowe przygotowanie do pracy w zawodach projektanta wnętrz, stylisty i dekoratora.

Kurs kończy się prezentacją autorskich projektów uczestników, które są później oceniane przez specjalistów. Najlepsze prace są nagradzane, a ich autorzy mają możliwość zaistnienia w liczących się polskich mediach wnętrzarskich i branżowych. Uczestnicy na zakończenie kursu otrzymują świadectwa i certyfikaty ukończenia MEN.

Zajęcia od ponad 10 lat organizuje i prowadzi Niepubliczna Placówka Oświatowa CREATOR. To pierwsza i jedyna instytucja szkoleniowa w Polsce, która opracowała autorską formułę organizowania konkursów na najlepszy projekt zaliczeniowy pod patronatem medialnym. 

Więcej informacji na stronie www. creator.net.pl