czy można dobrać kredyt hipoteczny

Czy można dobrać kredyt hipoteczny?

Sztuka Życia

Dobranie kredytu hipotecznego, czyli de facto zwiększenie kwoty kredytu hipotecznego jest jak najbardziej możliwe. Klient będzie mógł skorzystać z takiego rozwiązania, jeśli spełni określone warunki. Obie strony zobowiązania - zarówno kredytobiorca jak i kredytodawca - mogą zasiąść do wspólnych negocjacji, których efektem będzie zmiana zapisów umowy kredytowej. Jakkolwiek w praktyce dobranie pieniędzy do kredytu może okazać się trudne do osiągnięcia. W grę wchodzi wiele czynników, takich jak choćby aktualny status realizowania inwestycji, cel zwiększenia kwoty finansowania czy argumenty za tym, dlaczego bank ma przekazać więcej pieniędzy klientowi.

Na czym polega dobranie kredytu hipotecznego?

Quod lege non prohibitum, licitum est - „czego prawo nie zabrania, jest dozwolone”. Ta rzymska paremia prawnicza stanowi współcześnie jedną z podstaw działania prawa w ogóle - również prawa polskiego. Stało się to zasadą powszechnie respektowaną przez sądy. Dotyczy to także stosunku kredytowego między klientem a bankiem. W przepisach ustawowych nie ma takich, które mówiłyby, że podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego jest zakazane w trakcie trwania jego umowy. W związku z tym, w myśl wyżej przytoczonej, łacińskiej sentencji, uważa się, że jest to jak najbardziej dozwolone.

To, że zwiększenie kredytu hipotecznego jest dozwolone, wcale nie oznacza, że dzieje się to z automatu, jakoby „na życzenie” klienta. Konieczne jest, by kredytobiorca w pierwszej kolejności podjął rozmowy z bankiem. Niezwykle ważne jest uzasadnienie dlaczego potrzebujemy więcej pieniędzy i na co konkretnie chcemy wydać tę kwotę. Cel musi być zgodny z tym, co zostało określone w zapisach umowy. Jeśli dodatkowa kwota będzie nam potrzebna, bo budujemy dom, a koszty wykonania prac wzrosły, będzie to dobry argument za dobraniem kredytu hipotecznego. Natomiast bezzasadne będzie wnioskowanie o dodatkowe pieniądze np. za zakup sprzętu RTV i AGD. Kluczowe będzie także to, czy klient posiada dostatecznie wysoką zdolność kredytową, aby uzyskać więcej pieniędzy od kredytodawcy.

Przykład 1. Pani Magdalena buduje nowy dom. W tym celu zaciągnęła kredyt hipoteczny w banku na kwotę 600 000 zł. Realizacja inwestycji miała potrwać 2,5 roku, jednakże po 20 miesiącach okazało się, że znaczna część materiałów budowalnych podrożała o 30%. Pani Magdalena potrzebuje dodatkowych 100 000 zł i wnioskuje o dobranie kredytu. Bank rozpatrzy jej wniosek pozytywnie.

Przykład 2. Pan Tomasz i Pani Barbara są małżeństwem i również budują dom. Zaciągnęli kredyt hipoteczny na kwotę 500 000 zł. Na 2 miesiące przed końcem prac budowlanych, kiedy to rozpoczęło się wykończenie nieruchomości, właściciele zorientowali się, że brakuje im 50 000 zł na zakup mebli, telewizora, pralki, komputera i sprzętu kuchennego. Złożyli więc wniosek do banku. Jako, że umowa nie uwzględnia finansowania zakupy mebli i ww. sprzętu, bank wydał decyzję odmowną i nie zwiększył kwoty kredytu.

Ile kosztuje dobranie kredytu hipotecznego?

Podwyższenie kredytu hipotecznego pociągnie ze sobą dodatkowe koszty. To, jakie one konkretnie będą, zależy w największej mierze od indywidualnej polityki banku. Niektóre instytucje nakładają dodatkową prowizję w wysokości 1-4% od kwoty podwyższenia kredytu. Klient może także zapłacić za sporządzenie aneksu do umowy. Jeżeli kredytobiorca nie wykupił wszystkich ubezpieczeń do kredytu w dniu zawarcia umowy (np. ubezpieczenia na życie czy na wypadek utraty pracy), to wówczas warunkiem zwiększenia kwoty może być wykupienie tychże ubezpieczeń. Pamiętajmy również o tym, że większa kwota kredytu, to proporcjonalnie większy wymagany wkład własny. Jeśli okaże się, że po podwyższeniu kredytu, wkład własny uiszczony na początku umowy przez klienta będzie zbyt niski, to wówczas bank będzie wymagał, by kredytobiorca wykupił także ubezpieczenie niskiego wkładu własnego.

W jakiej sytuacji dobranie kredytu hipotecznego może być dobrym rozwiązaniem?

Jeżeli, jako klient chcesz zwiększyć kwotę kredytu hipotecznego, to musisz koniecznie dokonać racjonalnej oceny sytuacji. Pamiętaj, że możesz zostać obciążony dodatkowymi kosztami, o czym już wspominaliśmy, zatem musisz mieć naprawdę bardzo dobry powód, aby starać się o więcej środków. Dodatkowy wydatek powinien być uzasadniony koniecznością dokończenia inwestycji. Znaczne zwiększenie kosztów budowy, w tym wzrost cen materiałów budowlanych sprawi, że dokapitalizowanie kredytu hipotecznego będzie jak najbardziej trafionym pomysłem/

Czy bank może odmówić dobrania kredytu hipotecznego?

Tak, bank może wydać decyzję odmowną klientowi, zainteresowanemu dobraniem dodatkowych pieniędzy. Stać się może tak nawet wówczas, gdy będziemy mieć silne argumenty za zwiększeniem kredytu, a cel będzie zgodny z umową. Może bowiem być tak, że kredytobiorca w trakcie trwania umowy kredytowej zaciągnął inne zobowiązanie, a teraz zalega z jego spłatą. Widząc to, bank nie zgodzi się na dobranie środków. Ponadto na negatywną decyzję kredytodawcy wpływ mogą mieć inne czynniki, np. zbyt niska zdolność kredytowa klienta.

Niezależnie od tego, z jakiego powodu bank odmówi nam zwiększenia kredytu hipotecznego, możemy spróbować innych rozwiązań. Od razu możemy dać dwie podpowiedzi. Pierwszą z nich jest refinansowanie kredytu hipotecznego w innym banku. Być może uzyskasz tam lepsze warunki, a także dodatkowe środki. Drugi sposób, to zwykły kredyt gotówkowy, który będzie możliwy, jeśli masz odpowiednią zdolność kredytową i pozytywną historię w BIK-u.

Źródła:

  1. https://www.czerwona-skarbonka.pl/dobranie-kredytu-hipotecznego/

  2. https://www.czerwona-skarbonka.pl/kredyty-hipoteczne-ranking/

Artykuł Partnera