Budujące czwartki z Domowy.pl

Zaproszenia

Budujące Czwartki z Domowy.pl to cykl ogólnopolskich spotkań z ekspertami rynku budowlanego, kierowanych do inwestorów indywidualnych, planujących budowę domu jednorodzinnego. Tematem przewodnim wszystkich lokalnych rozmów o budowaniu jest hasło POSTAW NA DOM, BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE! Akcja ma propagować budownictwo jednorodzinne, zachęcać Polaków do realizacji marzeń o własnym domu oraz uczyć, co to znaczy budować energooszczędnie.

W ramach 12 spotkań w największych polskich miastach inwestorzy będą mogli spotkać się w gronie osób zainteresowanych wspólnymi tematami, zapoznać się z etapami planowania budowy, porozmawiać ze specjalistami, poznać koszty budowy domu energooszczędnego, porównać lokalne ceny nieruchomości (oferty deweloperskiej) z ceną samodzielnie wybudowanego budynku.

Spotkania organizowane są przez Domowy.pl – ogólnopolską sieć Doradców (architektów i inżynierów budownictwa), który pomaga inwestorom na wszystkich etapach budowy – od projektu po dom. Partnerami merytorycznymi akcji są eksperci producentów oferujących technologie i materiały do budowy domów energooszczędnych.

Budujące Czwartki - POSTAW NA DOM, BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE! odbędą się w następujących terminach i miastach:

12.09.2013 r. Kielce

26.09.2013 r. Kraków

10.10.2013 r. Rzeszów

24.10.2013 r. Lublin

06.02.2014 r. Warszawa

13.02.2014 r. Bydgoszcz

20.02.2014 r. Gdańsk

06.03.2014 r. Białystok

Spotkania mają propagować budownictwo jednorodzinne, wskazywać istniejące możliwości związane z finansowaniem budowy, upowszechniać wiedzę na temat energooszczędnych rozwiązań, edukować z zakresu nowoczesnych technologii, uczyć proekologicznych postaw podczas budowy i użytkowania domu, sprzyjać wymianie doświadczeń pomiędzy uczestnikami, umożliwić kontakt z ekspertami, pozwolić rozwiać wątpliwości poprzez zadawanie pytań ekspertom, wywołać dyskusję i bezpośrednie rozmowy ze specjalistami.

Głównym celem spotkań jest walor edukacyjny, który ma wykazać, że inwestowanie w dom energooszczędny jest uzasadnione finansowo, szczególnie w kontekście inwestycyjnym. Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z przykładem budynku jednorodzinnego oraz kosztami jego budowy i eksploatacji w różnych standardach energetycznych, co pozwoli ocenić stosunek nakładów podczas budowy do uzyskiwanych korzyści podczas eksploatacji.

Bieżąca edycja Budujących Czwartków z Domowy.pl zaplanowana została, jako akcja propagująca budownictwo jednorodzinne, szczególnie z kontekście energooszczędności domów. W związku z dużym zainteresowaniem ze strony Inwestorów zagadnieniami związanymi z oszczędzaniem energii oraz obniżaniem kosztów eksploatacji budynków, uczestnicy spotkań będą mogli poznać cechy domu energooszczędnego oraz prześledzić modelowy scenariusz prowadzenia budowy takiego domu, szczególnie w kontekście możliwości otrzymania dopłat z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do domów w standardzie NF 40 i NF 15. Prelekcje dotyczyć będą m.in. etapu projektowania budynku i doboru poszczególnych technologii i rozwiązań na etapie tworzenia dokumentacji. Wsparciem merytorycznym z zakresu rozwiązań energooszczędnych służyć będą obecni na sali eksperci producentów, odpowiadający na indywidualne pytania uczestników.

Wszystkie spotkania będą miały wspólne założenia, dostosowywane do lokalnych trendów i danych. Główne punkty spotkań będą dotyczyć obszarów z tematów takich jak: lokalne ceny nieruchomości, dostępność działek budowlanych, cechy budynku energooszczędnego procedura uzyskania pozwolenia na budowę, dobór materiałów do budowy domu energooszczędnego, dostępne dopłaty, budowa domu w standardzie energooszczędnym, aspekty inwestycyjne (co ile kosztuje i w co na pewno warto zainwestować), pytania do ekspertów, czas na rozmowy indywidualne.

Spotkania zaplanowano dla mniej więcej 30-50 osób, które w kawiarnianej scenerii , będą mogły wysłuchać ok. 2 godzinnej prelekcji wprowadzającej w zagadnienia związane z budową budynku energooszczędnego oraz skorzystać z obecności ekspertów, aby porozmawiać z nimi indywidualnie (ok. 1 godzina).

Spotkania prowadzone będą przez Doradców Domowy.pl, którzy działając lokalnie doskonale znają regionalne wymogi, będąc zaś długoletnimi praktykami, potrafią rzetelnie doradzić i skoordynować cały proces związany z budową domu energooszczędnego. Wsparciem merytorycznym dla Doradców podczas omawiania etapów związanych z doborem materiałów budowlanych i technologii będą eksperci producentów, m.in. na etapie wyboru materiałów ściennych, czy stolarki otworowej.

Spotkania kierowane są do Klientów indywidualnych, którzy zamierzają budować dom jednorodzinny lub wahają się pomiędzy domem a większym mieszkaniem. Akcja ma uświadomić, że warto zbudować dom, szczególnie energooszczędny.