Plakat demokratyczny

Zaproszenia

Co: Salon Plakatu Polskiego. Wystawa czynna do 31 sierpnia 2013.
Gdzie: Warszawa, Muzeum Plakatu w Wilanowie, ul. St. Kostki Potockiego 10/16

Gdyby była to impreza muzyczna, powiedziałbym, że odbywa się pod hasłem „mikrofon dla każdego”. Tylko że zamiast szansonistów i śpiewaczek mamy do czynienia z twórcami plakatu. W takim wypadku trzeba chyba napisać: ściana (w Muzeum Plakatu) dla każdego!

Oto już po raz szesnasty w wilanowskim muzeum odbywa się Salon Plakatu Polskiego. To impreza o ponad trzydziestoletniej tradycji, organizatorzy zaś szczycą się tym, że jest również najbardziej nieprzewidywalnym i demokratycznym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Wszystko dlatego, że przysłane prace – jeśli tylko spełniają formalne warunki regulaminowe – wystawiane są bez żadnej wstępnej oceny i selekcji. Swoje plakaty pokazują zarówno absolutni debiutanci, jak i artyści o światowej renomie. Z tej mieszaniny młodości i rutyny wyłania się uczciwy i aktualny obraz polskiego środowiska plakatu.

W tym roku zobaczymy około pięciuset prac, które pokazują nie tylko umiejętności ich twórców, ale są jednocześnie podsumowaniem kulturalnych wydarzeń ostatnich dwóch lat. Salon w Muzeum Plakatu to główny punkt obchodów 45. rocznicy istnienia placówki, a wystawie towarzyszą spotkania i projekcje filmowe.

Tekst: Weronika Kowalkowska, Stanisław Gieżyński
Zdjęcia: katalogi galerii i muzeów