Co: Blickwechsel. Pioniere der Moderne.  Wystawa czynna do 31 sierpnia 2013.
Gdzie: Monachium, Neue Pinakothek, Barer Strasse 29

Monachijskie galerie dzielą dosłownie metry, ale – jak to u uporządkowanych Niemców bywa – każdy z ośrodków ma własną kolekcję i obrazy raczej nie wędrują z jednego budynku do drugiego. Stąd też zaskoczenie: sąsiedzka wizyta płócien z Pinakothek der Moderne w Neue Pinakothek. Pomysł podsunął najpewniej remont, który odbywa się w budynku sztuki modernistycznej. Obrazy mistrzów pokroju Picassa, Maksa Ernsta czy Paula Klee zostały więc przeniesione i pokazane pośród klasyków XIX wieku. Cel: szukanie korzeni modernizmu, swoista konfrontacja i dialog wielkich dzieł obu epok.

Zobaczymy romantyczne krajobrazy C.D. Friedricha, który jako pierwszy zauważył, że artysta powinien malować nie tylko to, co widzi, ale co dostrzega w sobie. A naprzeciw – magiczny świat Paula Klee. Pejzaże Aleksieja von Jawlensky’ego i malarstwo van Gogha, kobiecy portret Picassa z portretem Degasa. Par jest więcej: Matisse z Cézannem, Nolde z Gauguinem, Macke z Renoirem. I wciąż powtarzające się pytanie: jak wiele jest tradycji w modernizmie? Jak bardzo awangardowa była sztuka XIX wieku?

Tekst: Weronika Kowalkowska, Stanisław Gieżyński
Zdjęcia: katalogi galerii i muzeów