Skrawki codzienności

Zaproszenia

Co: Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis. Wystawa czynna do 1 września 2013.
Gdzie: Kraków, Kamienica Hipolitów, pl. Mariacki 3


Gdy William Faulkner pisał "Zaścianek", rozrysował sobie na ścianie nad łóżkiem schemat powiązań między licznymi bohaterami. Tak, żeby podczas pracy nie popełniać błędów. Rozpiska ta jest dziś jedną z największych atrakcji jego muzeum, a liczne wycieczki mogą spojrzeć i westchnąć: tak pracuje wielki umysł! Z jakiegoś powodu bowiem widz nigdy nie jest do końca zadowolony tylko z oglądania dzieła. Chciałby zerknąć też za kotarę, spojrzeć przez dziurkę od klucza, dotknąć prywatności artysty.

Naprzeciw tym tendencjom wychodzi krakowska galeria w Kamienicy Hipolitów. Znajdziemy tu odtworzoną pracownię Hanny Rudzkiej-Cybis. Jedna z czołowych postaci ruchu kapistów mieszkała przez wiele lat w Krakowie. Dzięki staraniom rodziny malarki i jej ucznia, Leszka Dudka, udało się zachować wnętrze pracowni-mieszkania. Zobaczymy więc skrawki codzienności malarki, od naczyń użytkowych po malarskie przybory. Są meble i tkaniny, bukiecik zasuszonych kwiatów i porcelana, za którą malarka przepadała i którą podejmowała gości, są wreszcie zdjęcia i ostatni, niedokończony obraz na sztalugach. To oczywiście nie jedyne dzieło sztuki – zgromadzone na wystawie obrazy przypominają o fascynacji artystki kolorem.

Tekst: Weronika Kowalkowska, Stanisław Gieżyński
Zdjęcia: katalogi galerii i muzeów