Ku przyszłości

Zaproszenia

Gdzie: Kraków, Muzeum Narodowe, al. 3 Maja 1
Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód. do 13 stycznia 2013 r.

Gdy spoglądam na plakat zapowiadający wystawę Andrzeja Wróblewskiego w krakowskim Muzeum Narodowym, widzę swoisty znak czasów. Oto bowiem zamiast najsłynniejszych prac w rodzaju „Ukrzesłowienia” czy „Rodziny” widzimy piękny skądinąd obraz „Kobiety i krowa”. Gdzie gorejąca czerwień?

Gdzie umęczone postaci matki i dziecka? Gdzie wszechobecna szarość śmierci? Przyzwyczajeni jesteśmy do takiego właśnie obrazu twórczości malarza. Tymczasem kuratorzy proponują nieco inne spojrzenie. Widzimy więc Wróblewskiego-wizjonera, człowieka, który pragnął sztuki totalnej, wyrażającej napięcia otaczającego świata. Artystę próbującego wytyczyć własną ścieżkę, zafascynowanego socrealistyczną ideologią i szybko nią rozczarowanego.

Choć głęboko doświadczony przez przeszłość, patrzył w przyszłość, a jego poglądy ciągle ewoluowały. Obrazy pozostają te same – najbardziej znane płótna, dużo socrealistycznych litografii. Jest jednak okazja, by zobaczyć nieco innego Wróblewskiego. Okazja tym lepsza, że to pierwsza od szesnastu lat wystawa artysty organizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie.


Tekst: Weronika Kowalkowska, Stanisław Gieżyński
Zdjęcia: Katalogi Galerii i Muzeów

reklama